Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

KREDITNÁ KARTA

  

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Čo je to kreditná karta?
 • kreditná karta je druh platobnej karty, môžete ňou platiť v obchodoch, reštauráciách alebo na internete, rezervovať si hotel v zahraničí alebo požičanie auta
 • pojmom kreditná karta, ľudovo "kreditka" sa často nazýva akákoľvek platobná karta, nie je to však správne tvrdenie, platobné karty je potrebné rozlišovať
 • rozdiel je v tom, že pri platbe kreditnou kartou v obchode alebo pri výbere hotovosti z bankomatu automaticky míňate peniaze finančnej inštitúcie, čiže čerpáte úver, ktorý je potrebné splácať; na rozdiel od debetnej karty, kedy míňate vlastné peniaze (ak však nejdete do mínusu (povoleného prečerpania), vtedy čerpáte úver)
 • poskytne Vám ju banka alebo nebanková finančná inštitúcia
 • ku kreditnej karte nepotrebujete mať účet v banke
 • spravidla je na nej určený limit, do ktorého môžete peniaze čerpať (napr. 1 000,- eur)
 • kreditná karta ponúka bezúročné obdobie, kedy neplatíte úroky, po tomto období sú však úroky spravidla niekoľkokrát vyššie ako pri iných úveroch
 • s kreditnou kartou sa často spája aj poistenie, napr. úrazové alebo cestovné poistenie, ktoré sa Vám zíde, ak cestujete do zahraničia

 (?!)   Rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou je v tom, že debetná karta je vydaná k Vášmu účtu, teda platíte ňou vlastnými peniazmi, prípadne ak Vám banka dovolí ísť do mínusu (povolené prečerpanie), vtedy ide o úver. Pri platbe kreditnou kartou však míňate peniaze finančnej inštitúcie, čiže vždy čerpáte úver.
__________

Kreditná karta nie je vhodná pre klientov, ktorí nemajú prehľad o svojich výdavkoch a radi utrácajú.
__________

Vždy si chráňte svoje PIN, nikomu ho neukazujte a ani ho nenoste v blízkosti karty!

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Špecifiká kreditných kariet 
 • kreditná karta je teda úverový produkt, pričom ide o krátkodobý úver
 • môže byť zriadená fyzickej osobe staršej ako 18 rokov (v prípade debetných kariet sa min. vek znižuje často až na 15 rokov)
 • musíte mať stály zdroj príjmov, ktorý viete riadne zdokladovať (v prípade debetných kariet sa často nepožaduje)
 • úverový limit závisí od Vašej bonity, teda schopnosti úver splácať
 • na rozdiel od bežného úveru máte tieto prostriedky okamžite pripravené na čerpanie

 (?!)   Okrem úrokovej sadzby pri kreditnej karte sa zaujímajte aj o rôzne poplatky, napr. poplatok za vydanie karty alebo za zasielanie výpisov, ročný poplatok, sledujte tiež ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN). Pozor na hotovostné výbery z bankomatov, kedy môže byť účtovaný poplatok za takýto výber.
__________

Pred podpisom zmluvy je potrebné prečítať si všetky podmienky poskytnutia kreditnej karty!

Bezúročné obdobie

Spravidla každá finančná inštitúcia, ktorá vydáva kreditné karty, ponúka ich držiteľom bezúročné obdobie, počas ktorého čerpané prostriedky neúročí, a to v dĺžke až do 60 dní v závislosti od inštitúcie. Teda platí, že ak požičanú sumu čerpanú kartou splatíte počas tohto obdobia, neplatíte žiaden úrok. Snažte sa preto uhradiť celú, prípadne čo najvyššiu sumu v rámci bezúročného obdobia.
Aj kreditné karty majú svoje termíny splatnosti, preto je potrebné si tieto termíny sledovať a dodržiavať ich.

 (+-)   Jankovi banka poskytla kreditnú kartu, s mesačným limitom 1 000,- eur a s bezúročným obdobím 50 dní, t. j. obdobím, kedy sa platby kreditnou kartou neúročia. Toto obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca a pokračuje nasledujúci kalendárny mesiac, pričom sa vzťahuje len na platby vykonané v mesiaci začiatku bezúročného obdobia. Bezúročné obdobia sa každý mesiac obnovuje a platí pre platby vykonané v daný kalendárny mesiac. Po tomto období si banka účtuje úrok 20 % p. a.
Teda ak Janko nakúpil kreditnou kartou 15. januára tovar cez internet za 30,- eur, bezúročné obdobie pre túto platbu mu plynie od 1. januára a keďže je v trvaní 50 dní, tak končí 19. februára. Do tohto dátumu musí Janko platbu splatiť, ak nechce platiť žiaden úrok. Ak to nestihne, z tejto sumu mu budú účtované úroky 20 % p. a. Ak Janko nakúpi kartou 4. februára, na túto platbu sa už vzťahuje nové bezúročné obdobie platné od 1. februára v trvaní 50 dní.

Charge karta
 • rozdiel medzi charge kartou a kreditnou kartou je v splátkach dlhu na tejto karte
 • pri charge karte musíte uhradiť celý dlh naraz, čiže nemáte možnosť splatiť dlh splátkami v neskorších obdobiach ako pri kreditnej karte
 • uvedený dlh je potrebné splatiť obvykle do polovice, či konca nasledujúceho mesiaca
 • tak ako pri kreditnej karte vykonávate transakcie maximálne do výšky schváleného úverového limitu bankou alebo nebankovou finančnou inštitúciou

 (?!)   Sledujte si dátum splatnosti na vašej charge karte, k tomuto dátumu musíte úver splatiť v plnej výške, inak sa nevyhnete sankčným úrokom!

Cashback kreditná karta

Cashback kreditná karta je druh platobnej karty, ktorá umožňuje získať späť isté percento finančných prostriedkov z realizovaných nákupov. Čiže ide o formu odmeny za nakupovanie. 

Nákupná úverová karta splátkových spoločností
 • ide o kreditnú kartu, ktorú ponúkajú splátkové spoločnosti
 • nemôžete ich však použiť v bankomatoch
 • uvedené karty nemajú bezúročné obdobie, plateniu úrokov sa teda nevyhnete
 • spravidla neplatíte poplatok za vydanie karty, avšak úroky sú zväčša vyššie ako pri iných podobných produktoch

ZDROJE A LEGISLATÍVA