Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

FINANČNÉ SLUŽBY NA DIAĽKU

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • finančné služby si viete objednať nielen klasicky, návštevou kamennej pobočky niektorej z finančných inštitúcií, ale aj elektronicky prostredníctvom elektronických zariadení, tzn. smart telefónov, počítačov a pod., a to spravidla online
  • takéto produkty, resp. služby objednané diaľkovo nazývame odborne finančné služby na diaľku a zmluvu, ktorú v tomto prípade uzatvárate, nazývame zmluvou na diaľku uzavretú s finančnou inštitúciou, napr. bankou, poisťovňou alebo platobnou inštitúciou

 (?!)   Niektoré finančné inštitúcie ponúkajú svoje služby on-line (platobné účty, poistky a pod.), čiže cez mobil alebo tablet si jednoducho môžete zakúpiť finančný produkt alebo objednať finančnú službu cez internet. V prípade takto uzavretej poistnej zmluvy ide o zmluvu na diaľku. Odporúčame vždy si prečítať predzmluvné informácie a zmluvné podmienky.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Uzavretie zmluvy na diaľku s finančnou inštitúciou má svoje špecifiká:

  • predzmluvné informácie sa poskytnú v primeranom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu
  • ak to nedovoľuje komunikačný prostriedok, tak tieto informácie sa poskytnú bezprostredne po uzavretí zmluvy
  • komunikácia so spotrebiteľom prebieha len s jeho jasným a zrozumiteľným súhlasom
  • spotrebiteľ nemá povinnosť platiť za nevyžiadané služby
  • spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu a bez zmluvnej pokuty; právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku pri životných poistkách a doplnkovom dôchodkovom sporení je do 30 kalendárnych dní

Kľúčové je poznať svoje práva, ale aj povinnosti, keď sa rozhodnete využívať, resp. nakupovať finančné produkty a služby diaľkovo pomocou elektronických zariadení.

 (?!)   S používaním elektronických zariadení sa spájajú rôzne riziká, pozorne si prečítajte všetky zmluvné podmienky a buďte opatrní. Overte si, či nejde napr. o podvodnú aplikáciu alebo či máte kvalitné a zabezpečené internetové pripojenie. Nedávajte svoje prístupové heslá a kódy tretím osobám.

 (+-)   Tomáš si kúpil nové auto a jeho povinnosťou je na vozidlo uzavrieť povinné zmluvné poistenie vozidiel, tzv. zákonné poistenie. Namiesto toho, aby osobne navštívil všetky poisťovne v meste, sadol za počítať a v priebehu pár minút si našiel poistenie šité jemu na mieru. Neváhal a s vybranou poisťovňou uzavrel zmluvu na diaľku. Pozorne si však pred finálnym potvrdením kúpy poistenia prečítal všetky predzmluvné informácie a zmluvné podmienky, aby nebol negatívne prekvapený pri poistnom plnení, ak nastane poistná udalosť.

ZDROJE A LEGISLATÍVA