Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Platobné služby a účty

Dobrý deň, dovoľujem si Vás požiadať o informáciu, či legislatíva alebo prax jednotlivých bánk pripúšťa možnosť individuálneho nastavenie limitov na bezkontaktné platby kartou alebo možnosť bezkontaktných platieb individuálne spotrebiteľom deaktivovať.

Vopred ďakujem za odpoveď.
S pozdravom

 

Dobrý deň,

v súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 25. novembra 2021 vo veci individuálneho nastavenia limitov pri bezkontaktných platbách platobnou kartou, si Vám dovoľujeme odpovedať nasledovné:

Poskytovanie platobných služieb poskytovateľom platobných služieb je upravené zákonom č. 492/2009 o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrenia v oblasti bezkontaktných platieb súvisiacich s limitmi pri bezkontaktných platbách platobnou kartou počas obdobia pandémie COVID-19 boli prijaté zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Poskytovatelia platobných služieb, akými sú napríklad banka alebo pobočka zahraničnej banky, uplatňujú pri platobných operáciách vykonávaných prostredníctvom platobnej karty a POS terminálu (zariadenie na predajnom mieste, ktoré umožňuje použitie platobnej karty na hmotnom, nie virtuálnom predajnom mieste, okrem samoobslužného zariadenia) v období pandémie najvyšší limit jednotlivej sumy bezkontaktnej elektronickej platobnej transakcie, a to sumu nepresahujúcu 50,- eur bez potreby zadania PIN-u. Používateľ platobných služieb (osoba, ktorá používa platobné služby ako platiteľ alebo príjemca) si však môže tento limit podľa zákona znížiť (§ 30n zákona). Máme tiež za to, že používateľ platobných služieb môže po dohode s poskytovateľom platobných služieb požiadať o deaktivovanie možnosti platiť bezkontaktne. Pre viac informácií o takomto deaktivovaní, resp. pre zníženie vyššie uvedeného limitu Vám odporúčame kontaktovať priamo Vášho poskytovateľa platobných služieb.

Na záver uvádzame, že vyššie uvedené stanovisko ministerstva vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné, nakoľko ministerstvo nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd.

S pozdravom

Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
Ministerstvo financií SR 

(dátum zverejnenia: 14. 12. 2021)