Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

ČO JE DÔCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • kladiete si otázku, kedy je najlepšie začať myslieť na dôchodok, resp. na finančné zabezpečenie na zaslúžený odpočinok?
 • myslieť na dôchodok je najlepšie už od začiatku produktívneho veku, tzn. odkedy začnete aktívne pracovať 
 • dôchodkové zabezpečenie teda predstavuje zabezpečenie príjmu v starobe
 • je to tiež spôsob, ktorým štát zabezpečuje finančné prostriedky na výplatu dôchodkov tým, ktorí sú už ekonomicky neaktívni, čiže sú na dôchodku
 • dôchodkový systém v SR je založený na troch pilieroch, a to I. pilier - povinné dôchodkové poistenie, II. pilier - starobné dôchodkové sporenie a III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie
 • I. pilier a II. pilier (v prípade vstupu do tohto piliera) tvoria povinný základný systém dôchodkového zabezpečenia,1) III. pilier je doplnkový a nepovinný
 • príspevky do dôchodkového systému2) sa teda delia na povinné a dobrovoľné
 • povinnými príspevkami sú odvody do I. piliera, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa a do II. piliera, ktorý spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS)
 • jednou z možností ako si zachovať životný štandard dosiahnutý v aktívnom veku aj počas dôchodku je vstúpenie do dobrovoľného III. piliera spravovaného doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami a prispievanie si formou doplnkového dôchodkového sporenia na dôchodok

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Dôchodkové zabezpečenie ako súčasť sociálneho poistenia

Dôchodkové zabezpečenie je súčasťou sociálneho poistenia, ktoré predstavuje systém 5 typov poistení tvorený

 1. nemocenským poistením
 2. dôchodkovým - starobným a invalidným poistením
 3. úrazovým poistením
 4. garančným poistením
 5. poistením v nezamestnanosti

Najdôležitejšou úlohou sociálneho poistenia je ochrana občanov v rôznych životných situáciách, ako napr. dôchodok, pracovná neschopnosť alebo strata blízkej osoby.3)

Poistný systém, čiže aj dôchodkové zabezpečenie je úzko prepojené s ekonomickou aktivitou a dosahovaním príjmov. Systém je založený na princípe zásluhovosti, čo znamená, že výška poistnej dávky závisí od zaplateného poistného do systému.4)

 (?!)   Akú výšku dôchodku budete vo svojom dôchodkovom veku dostávať závisí od viacerých faktorov, jedným z nich je aj výška odvodov. Výšku Vášho dôchodku si môžete aj sami vypočítať, dôchodková kalkulačka5) je zverejnená na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Upozorňujeme však, že má výlučne informatívny charakter.

 (+-)   Jurko je po ukončení štúdia a našiel si prvé zamestnanie. Je zodpovedný a už teraz uvažuje nad zabezpečením sa do dôchodku. Preto vstúpil do dobrovoľného III. piliera, kde mu okrem neho prispieva aj jeho zamestnávateľ.

ZDROJE A LEGISLATÍVA