Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

RUČENIE A ZÁBEZPEKA

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • aby mal veriteľ istotu, že v prípade nesplácania splátok úveru dlžníkom nepríde o požičanú sumu, môže vyžadovať ručenie
  • ručenie môže mať spravidla formu záložného práva, poznáme však aj ručenie hnuteľnými vecami, či treťou osobou, ako aj iné formy
  • zábezpekou za úver môže byť vlastný majetok, čiže napr. dom, alebo byt, ktorý sa dlžník zaviazal odovzdať veriteľovi, napr. banke v prípade nesplácania úveru; informujte sa preto u Vašej finančnej inštitúcie, čo všetko akceptuje ako zábezpeku, vrátane parametrov zábezpeky
  • ide o formu ručenia za úver, ktorý si beriem z banky

 (?!)   Ak si beriete hypotéku na byt z banky, musíte dať banke nehnuteľnosť ako zábezpeku. Ak v budúcnosti nebudete hypotéku splácať, banka môže túto zábezpeku predať, čím si uspokojí pohľadávku z úveru, ktorú má voči Vám.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

  • v prípadoch, keď bonita klienta nie je postačujúca, alebo to stanovuje zákon (napríklad v prípade hypotekárnych úverov), banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho zabezpečením
  • najčastejšie ide o zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, hnuteľným majetkom (auto) alebo ručiteľom
  • vklady v peňažných ústavoch a štátne cenné papiere sú tiež spôsobilou zábezpekou
  • zabezpečené úvery sú spravidla lacnejšie ako tie bez zábezpeky, nakoľko má veriteľ väčšiu istotu, že nepríde o požičané peniaze
  • ak zábezpeka časom stratí časť svojej hodnoty, veriteľ od Vás môže požadovať doplnenie zábezpeky

 (+-)   Ľuboš si chce kúpiť nové auto, nemá však dostatok vlastných financií, má však jednoizbový byt. Financovanie chce riešiť formou americkej hypotéky, a preto dáva byt ako zábezpeku banke a v prípade nesplácania môže oň prísť.

ZDROJE A LEGISLATÍVA