Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

SPORENIE

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • tvoríte si finančnú rezervu? Každý sa v živote dostane do situácie, že si potrebuje napríklad kúpiť práčku, ísť na dovolenku, má neplánované výdavky
 • sporenie je proces vyčleňovania si časti príjmu na použitie v budúcnosti
 • úspory sú spravidla zdrojom okamžitej hotovosti v prípadoch núdze a zároveň sú určené na plnenie krátkodobých cieľov alebo investovanie
 • sporenie je určené pre každého a aktuálne v každej dobe
 • sporiť si môžete akúkoľvek čiastku, jeden mesiac si odložíte viac, druhý menej, v závislosti od situácie a Vašich možností 

 (?!)   Sporenie je znakom finančnej gramotnosti , ktorej cieľom je vedieť nielen účelne míňať, ale aj zodpovedne si sporiť.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

 Sporenie detailne...  

Ako už bolo spomenuté, ide o tvorbu finančnej rezervy, tzn. úspor formou využitia momentálne voľných finančných prostriedkov za účelom ich budúcej spotreby a na plnenie si svojich potrieb. Tie si môžete ponechať buď v hotovosti alebo uložiť ich do finančnej inštitúcie s cieľom ich zhodnotenia.

Usporenú sumu si môžete jednoducho vypočítať ako rozdiel medzi Vašimi disponibilnými príjmami a realizovanými výdavkami za určité časové obdobie, napr. jeden mesiac.

Sporenie môže byť:

 • jednorázové (napr. pri výnimočných príjmoch, či odmenách si odložíte istú čiastku)
 • pravidelné (napr. mesačne si odkladáte zvolenú sumu peňazí)

 (?!)   Úspory predstavujú Vaše peniaze a sú opakom dlhu, kedy hovoríme o cudzích finančných prostriedkoch. Sporiť môžete doma, ľudovo povedané do "ponožky", alebo využiť služby finančných inštitúcií. Sporenie je znakom zodpovedného správania sa. Nasporené peniaze môžete tiež zhodnocovať investovaním, tu je však potrebné počítať s možnými rizikami, ktoré investovanie prináša.

Sporenie formou ukladania si voľných finančných prostriedkov v domácom prostredí nie je v súčasnej dobe veľmi populárne, nakoľko sa Vám peniaze neúročia, čím sa znehodnocujú. Keďže nerastie ich hodnota úročením, ale naopak vplyvom inflácie ich reálna hodnota klesá, časom si za ne kúpite menej tovarov a služieb ako v súčasnosti. Naviac Vám k tomu ešte hrozí aj možnosť krádeže, straty, či zničenia, napr. pri požiari. 

 (+-)   Paľko si pravidelne v malých čiastkach odkladá časť peňazí, lebo si chce kúpiť svoj vysnívaný nový mobil. Keďže stále nemá čas ísť si tieto úspory uložiť do banky, odkladá si ich doma "pod vankúš“. Sporenie doma mu jeho finančné prostriedky nezhodnocuje, tzn. že koľko peňazí si odložil, toľko ich tam aj potom našiel, a ani o cent navyše. 

Finančné produkty sporenia 

Sporenie realizované prostredníctvom finančných produktov ponúkaných finančnými inštitúciami predstavuje určitú istotu ich zhodnotenia. Je na zvážení každého pre aký konkrétny typ finančného produktu sa rozhodne, a to v závislosti najmä od 

 • výšky vkladu
 • času sporenia
 • miery rizika
 • predpokladaného výnosu 
 • stupňa likvidity (tzn. ak máte peniaze viazané na určitú dobu, ako rýchlo ich viete premeniť na disponibilné peniaze) a pod.

(+-)   Janka si chce kúpiť zlaté náušnice a odmeniť sa za dokončené štúdium. Keďže si pravidelne sporí a má našetrenú dostatočnú sumu vlastných financií aj formou termínovaného vkladu, rozhodla sa ich teda využiť. Musí si však pár mesiacov počkať, kým jej terminovaný vklad expiruje, aby nemusela platiť sankciu za predčasný výber. Prostredníctvom zhodnotenia jej peňazí si vďaka nasporením peniazom pripísala aj úroky, ktoré predstavujú peniaze navyše. Okrem zlatých náušníc si ešte mohla kúpiť aj menší zlatý prívesok.

 (?!)   Je iba na Vás, ako využijete svoje voľné finančné prostriedky. Finančné inštitúcie poskytujú rôzne produkty sporenia, okrem toho však aj nové kreatívne možnosti sporenia, napr. sporenie zaokrúhľovaním smerom nahor (pri platení sa Vám z účtu odpíše vyššia suma, pričom rozdiel medzi cenou nákupu a touto sumou sa Vám uloží na Vaše sporenie), stanovením si konkrétnej sumy alebo Vami určeného percenta z realizovanej platby.

Existujú rôzne produkty bánk, ktoré umožňujú sporenie, a to napr.:   

 (?!)    Vedeli ste, že sa nemusíte obávať o svoje nasporené prostriedky (pozn.: do výšky 100.000,- eur), ktoré máte uložené vo finančných inštitúciách? Na tento účel slúži legislatívne upravený systém ochrany vkladov, v prípade slovenských bánk ho zabezpečuje Fond ochrany vkladov.

ZDROJE A LEGISLATÍVA