Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bezplatný presun účtu do inej banky má jasné pravidlá

Vyhláškou Ministerstva financií  č. 120/2016 Z. z. z 3. februára 2016, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív používaných na podávanie a vykonávanie žiadosti o presun platobného účtu,  ktorá nadväzuje na novelu zákona o platobných službách a ktorá bola schválená NR SR koncom roka 2015 sa umožňuje jednoduchým spôsobom prostredníctvom vzorov tlačív (tvoria prílohy vyhlášky) bezplatne presunúť trvalé príkazy a inkasá na nový účet.

Na základe žiadosti spotrebiteľa môže nová banka bez ďalších úkonov spotrebiteľa vykonať celkový presun platobného účtu. Žiadosť o presun platobného účtu sa podáva v novej banke, ku ktorej chce spotrebiteľ presunúť platobný účet. Žiadosť o presun platobného účtu umožňuje spotrebiteľovi jednoduchšie informovať príjemcov inkás z platobného účtu spotrebiteľa (napr. telekomunikační operátori, dodávatelia plynu, elektriny), alebo platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa (napr. zamestnávateľ). Rovnako sa to týka aj ďalších údajov nového platobného účtu spotrebiteľa ako napr. dátumov, od ktorých si majú začať plniť svoje povinnosti v súvislosti s novým platobným účtom. Podaním žiadosti vzniká novej banke povinnosť zaslať žiadosť o presun platobného účtu starej banke, ktorá je následne povinná doložiť zákonom požadovanú dokumentáciu viažucu sa na presun platobného účtu a vykonať zákonom uložené úkony smerujúce k presunu platobného účtu.

Cieľom je zjednodušenie a sprehľadnenie postupu pre bezplatný presun platobného účtu, odstránenie administratívneho aj finančného zaťaženia a zvýšená mobilita spotrebiteľov. Rýchly, bezpečný a bezplatný presun platobného účtu umožňuje spotrebiteľom využívať najvýhodnejšie ponuky na trhu a jednoducho vymeniť svoj existujúci platobný účet za nový – poskytujúci pre neho najväčšie výhody. Presun platobného účtu je možné vykonať aj pri štandardom účte a základnom bankovom produkte. Toto opatrenie prispieva k transparentnosti a efektivite presunu účtu a najmä ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu.