Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti "Financi v lavici"
 

Finančná gramotnosť populácie na Slovensku je nízka, preto sme toho názoru, že s finančným vzdelávaním je potrebné začať už na základných školách a pokračovať na stredných školách. Samozrejme, aj MF SR chce prispieť k zlepšovaniu úrovne vzdelania našich žiakov a zvyšovaniu finančnej gramotnosti, ktorú považuje za základ ochrany finančného spotrebiteľa. Súčasná doba so sebou prináša množstvo nových produktov a technológií aj v oblasti financií, nástroje finančného trhu sú často veľmi zložité a pre bežných ľudí neprehľadné, preto vidíme v raste úrovne finančnej gramotnosti veľký potenciál.

MF SR v spolupráci s finančnou správou pripravilo dňa 20.9.2019 podujatie pod názvom „Deň pre školy“. V rámci 1. ročníka boli oslovení piataci z náhodne vybraných bratislavských základných škôl. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 300 žiakov. Žiaci absolvovali prednášku na tému „Čo znamenajú peniaze a ako s nimi narábať?“, na ktorej im naši kolegovia poskytli základné informácie a odpovede na ich otázky. Okrem prednášky im svoju prácu predstavili aj zamestnanci finančnej správy a žiaci mali možnosť sadnúť si aj do kresla ministra financií.

Na túto krásnu udalosť chceme nadviazať a ponúknuť školám špecializované vzdelávanie finančnej gramotnosti priamo do školských lavíc. Za týmto účelom MF SR pripravilo projekt „Financi v lavici“, v rámci ktorého ponúka základným a stredným školám účasť na dňoch finančnej gramotnosti, workshopy a semináre určené pre žiakov a pedagógov bezplatne priamo na škole na tieto témy:

  • ochrana finančného spotrebiteľa a riešenie problémov,
  • úver a dlh,
  • nové trendy a inovácie.

V prípade záujmu o takýto druh vzdelávania nás môžu školy kontaktovať priamo na telefónnych číslach uvedené v plagátiku.