Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Základný bankový produkt

Od 1. februára 2016 si klienti môžu vo svoje banke požiadať o Základný bankový produkt, alebo inak povedané, banky od tohto dňa ponúkajú svojim klientom účet zadarmo. Túto ponuku môžu využiť klienti, ktorých čistý mesačný príjem nie je vyšší ako 1,1-násobok minimálnej mzdy. Od 1. januára 2023 je minimálna mzda stanovená vo výške 700,- eur, tzn. čistý mesačný príjem nemôže presiahnuť 770,- eur (700,- eur x 1,1 = 770,- eur). Druhou podmienkou je, že klient nesmie mať žiaden ďalší platobný účet okrem termínovaného vkladu, vkladnej knižky, sporiaceho účtu, či stavebného sporenia. Obe tieto podmienky preukáže  čestným prehlásením. Vráťme sa ale k samotnému účtu zadarmo, alebo ak chcete základnému bankovému produktu. Oproti minulosti je totiž oveľa atraktívnejší, pretože obsahuje viac služieb, a to v neobmedzenom rozsahu. Keď si to rozmeníme na drobné, tak klient, ak sa rozhodne pre tento typ účtu, môže na území Slovenskej republiky  vkladať a vyberať peniaze v mene euro, a to v banke alebo na pobočke zahraničnej banky; rovnako tak aj v bankomatoch. Okrem toho môže vykonávať úhrady, vrátane trvalých príkazov a inkás. Zároveň je súčasťou základného bankového produktu oproti minulosti aj elektronické bankovníctvo, teda internetbanking a vydanie debetnej karty s jej obnovou po skončení jej platnosti.

Legislatívna úprava súvisiaca so základným bankovým produktom: