Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Najvyššia prípustná výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru za 4. štvrťrok 2022

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo najvyššiu prípustnú výšku odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru za 4. štvrťrok 2022. Najvyššia prípustná výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru je platná pre zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorené od 21. februára 2023 do 20. mája 2023.

Najvyššia prípustná výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru

za 4. štvrťrok 2022

Platná pre zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorené od 21. februára 2023 do 20. mája 2023.

(najvyššia prípustná výška odplaty v %)

Pre kreditné karty je najvyššia prípustná výška odplaty:  47,50 %

Pozn.: najvyššia prípustná výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru vypočítaná zo súhrnných informácií o údajoch o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch bankami a pobočkami zahraničných bánk ako dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov, ktoré je možné nájsť na webovom sídle MF SR: https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-trh/bankovnictvo/spotrebitelske-uvery/suhrnne-informacie-udajoch-novoposkytnutych-spotrebitelskych-uveroch-veritelmi/