Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2

Dňa 21. marca 2017 bol ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválený Národný štandard  finančnej  gramotnosti  (ďalej lej  „NŠFG“) verzia 1.2  pod  číslom  2017 – 1053 / 10961 : 12 - 10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2017, začínajúc prvým ročníkom.

Pri tvorbe materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolupracovalo s Medzirezortnou expertnou skupinou pre finančnú gramotnosť. Potreba aktualizácie NŠFG vychádzala z podnetov Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky, ktoré reagujú na neustále meniace sa podmienky na finančnom trhu s možnosťou negatívnych dopadov. Zámerom aktualizácie NŠFG bola jeho optimalizácia.