Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Národný štandard finančnej gramotnosti

V súlade s úlohou č. B. 2. uznesenia vlády SR č. 661 z 13. novembra 2013 k Správe o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti bol spracovaný materiál "Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl".

Materiál spracoval Štátny inštitút odborného vzdelávania v úzkej spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a Medzirezortnou expertnou pracovnou skupinou pre finančnú gramotnosť, ktorej členom je aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Viac sa dočítate v nasledovných materiáloch: